BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 14 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 14 ADET DUYURU HK.

 YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2010/1) HK.
 
Tarihi     :05.01.2010
İşareti    :4/5000-13

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 

“Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/1)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1- (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.
MADDE 2- (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük  mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.
MADDE 3– (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/1) sayılı “Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ”  yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinde  yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
HARP SİLAHLARI, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2010/ 2) HK.
 
Tarihi     :05.01.2010
İşareti    :4/5000-13

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Harp Silahları, Bunların Aksam Ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/ 2)” 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Madde 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

G.T.İ.P.
 
Eşyanın Tanımı