BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1 ADET DUYURU - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1 ADET DUYURU

Tarihi     : 05.11.2009
İşareti    : 4/5000 – 3830
Yanıt     : teknik@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 29.01.2009 tarih ve 27125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği”nin 4. Maddesine istinaden, temizleme tesislerine temizleme belgesi sağlanması, belgelerin takibinin yapılması ve verilerin Bakanlığa sunulması konularında Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, 19/10/2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.
 
 
Buna istinaden Tebliğ kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Geçici İzin ve ya Temizleme İzni almış temizleme tesislerinin yetkilendirilmiş kuruluşla protokol yapması, temizleme belgelerini yetkilendirilmiş kuruluştan temin etmesi ve Tebliğin 5 ve 7 nci Maddeleri gereğince temizleme belgesinin dolaşımının yapılması konularını ve Tebliğe aykırı yıkama faaliyetleri ile temizleme belgesinin kullanılmaması ya da tebliğe aykırı kullanımının tespiti halinde söz konusu faaliyetlerin Çevre Kanununun 15 ve 20 nci Maddeleri gereğince yaptırım konusu olması münasebetiyle anılan Maddeler gereğince Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci Maddelerine göre suç duyurusunda bulunulması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası