BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1 ADET DUYURU HK.

    30 Mart 2010

Tarihi     :30.03.2010
İşareti    :4/5000-1036
Yanıt      :teknik@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
 
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapoılmasına Dair Yönetmelik”
 
“Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/464/AB)”
 
“Tıbbi Atıkların Kontrolü Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
 
 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili yönetmeliklere http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası