Ankara Sanayi Odası Hizmet Standartları

Hizmetin Kapsamı İşin Minimum Tamamlanma Süresi İşin Maksimum Tamamlanma Süresi
Kapasite Raporu 5 iş günü 15 iş günü
Makina Parkı Tesbiti Ekspertizi2 iş günü 4 iş günü
Cari Değer Tesbiti5 iş günü 10 iş günü
Gümrük Ekspertizi3 iş günü 15 iş günü
Mücbir Sebeb Belgesi1 iş günü 3 iş günü
Fire Tesbiti Ekspertizi30 iş günü 60 iş günü
Fatura Tasdiki6 iş günü 21 iş günü
İştigal Belgesi 2 saat 1 iş günü
Su İhtiyaç Belgesi1 iş günü 3 iş günü
Kamu Kurumu Fiyat Bildirimi10 iş günü 21 iş günü
İmalat Yeterlilik Belgesi 4 saat 1 iş günü
Dahilde İşleme Ekspertizi1 iş günü3 iş günü
Yerel Muhteva Oranları Eksp.3 iş günü5 iş günü
İş Makinası Tescil Belgesi 1 iş günü2 iş günü
Fiili Sarfiyat Ekspertizi3 iş günü5 iş günü
Yerli Malı Belgesi5 iş günü15 iş günü
Kapasite Suret Tasdiki15 dakika30 dakika
Patent Kullanım Belgesi1 iş günü3 iş günü
Yerli İmalat Durum Belgesi3 iş günü5 iş günü
İmalatçı Belgesi4 saat1 iş günü
Kapasiteye Göre Düzenlenen İştigal Belgesi2 saat1 iş günü
İhracat Evrakları Onayı İşlemi2 dakika5 dakika
Yurt Dışı Acentalık ve Temsilcilik Belgesi  Onay İşlemi2 dakika5 dakika
Sair Belge Onayı İşlemi2 dakika5 dakika
İsrail ile Ticari İlişkisi Olmadığına Dair Belge, Serbest Satış Sertifikası ile Diğer Sair Belgelerin Düzenlenmesi İşlemi2 dakika5 dakika
Ata Karnesi Onay İşlemi15 dakika30 dakika
Ata Karnesi Teminat Çözümü İşlemi5 saat1 iş günü
Mahrece İade ve Hariçte İşleme Ekspertiz Raporu Düzenlenmesi İşlemi1 iş günü3 iş günü
Matbu Evrak Satış İşlemi2 dakika5 dakika
Bilgi Edinme Başvurularının Sonuçlandırılması İşlemi5 iş günü10 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi İşlemi10 iş günü20 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Global Liste Değişikliği İşlemi1 iş günü2 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi İptali İşlemi2 iş günü15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı İşlemi2 iş günü15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Makine Devri İşlemi2 iş günü15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Yeri Değişikliği İşlemi2 iş günü15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Ünvan Değişikliği İşlemi2 iş günü15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi İşlemi2 iş günü30 iş günü
Türk Malı Belgesi1 iş günü2 iş günü