BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN 2 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN 2 ADET DUYURU HK.

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2009/21) HK.

Tarihi     :28.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3156
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2009/21)” 28.08.2009 tarih ve 27333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Bakanlığımızca daha önce mecburi uygulamaya konulan;

a) 09/07/1988 tarihli ve 19867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 5307 “Lambalar (LPG Piknik Tüpleri İçin) FKS–88/100–100,”

b) 29/07/1988 tarihli ve 19883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 5308 “Isıtıcılar (LPG Piknik Tüpleri İçin) FKS–88/105–105,”

c) 20/07/1988 tarihli ve 19878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 5309 “Ocaklar (LPG Piknik Tüpleri İçin) FKS–88/99–99,”

d) 10/08/1988 tarihli ve 19895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 5310 “Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin) FKS–88/102–102,” standardları mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız.          

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2009/22) HK.

Tarihi     :28.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3156
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Ösg-2009/22)” 28.08.2009 tarih ve 27333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi yürürlüğe konulmuş bulunan ekli listedeki  standardlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

LİSTE :

1- TS EN 10216-1 Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 1: Belirtilen  Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular

          ÖSG-2003/87   26.09.2003-25241

2- TS EN 10216-2 Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 2: Belirtilen  Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

          ÖSG-2003/87   26.09.2003-25241

3- TS EN 10216-3 Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular

          ÖSG-2003/87   26.09.2003-25241

4-  TS EN 10216-4 Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular

          ÖSG-2003/87   26.09.2003-25241

5-  TS EN 10217-1 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 1: Belirtilen Oda  Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular

          ÖSG-2003/89   26.09.2003-25241

6- TS EN 10217-2 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve  Alaşımlı Çelik Borular

          ÖSG-2003/89   26.09.2003-25241

7- TS EN 10217-3  Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 3:  Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular

          ÖSG-2003/89   26.09.2003-25241

8- TS EN 10217-4  Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 4: Belirtilen   Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular

          ÖSG-2003/89   26.09.2003-25241

9- TS EN 10217-5 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-          

          Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve  Alaşımlı Çelik Borular

          ÖSG-2003/89   26.09.2003-25241

10- TS EN 10217-6 Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-

          Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik  Borular

          ÖSG-2003/89    26.09.2003-25241

11- TS EN 498 Barbeküler-Konut Dışı Kullanımlar İçin Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Kullanan Cihazlar İçin-Özellikler

          ÖSG-2001/7-8   26.02.2001-24330

12- TS EN 751-1 Contalık Malzemeler-1inci, 2 nci, 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Halinde Olan,  Metalik Vidalı Bağlantılarda Kullanılan Bölüm 1: Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bileşikleri        MS.114-115   03.01.1999-23572

13- TS EN 751-2 Contalık Malzemeler-1 inci, 2 nci, 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Halinde Olan,  Vidalı  Metalik Bağlantılarda Kullanılan Bölüm 2: Sertleşmeyen Conta Bileşikleri            MS.117-118   06.01.1999-23575

14- TS EN 751-3 Contalık Malzemeler-1 inci, 2 nci, 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Halinde Olan-Vidalı Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Kısım 3: Sinterlenmemiş PTFE Şeritler

          MS.98/121-122     29.12.1998-23568

Bilgilerinize sunarız.          

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası