BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2NDEN 3 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2NDEN 3 ADET DUYURU HK.

VARLIK BARIŞI KANUNU KONFERANSI HK.

Tarihi     :16.10.2009
İşareti    :4/5000-4863
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

 

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan almış olduğumuz yazıda; 23 Ekim 2009 Cuma günü saat 16.00’da Odalarının Konferans Salonunda Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Mürsel Ali KAPLAN’ın konuşmacı olarak katılacağı “Varlık Barışı Kanunu” konulu bir konferans düzenleneceği bildirilmiştir.

 

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası İletişim Bilgileri

 

Tel:       –(0 312) 467 70 01

             (0 312) 467 52 11

             (0 312) 467 46 88

Faks:  –(0 312) 467 57 95

 

Bilgilerinize sunarız.   

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR HK.

Tarihi     :16.10.2009
İşareti    :4/5000-3669
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – 16/01/2006 tarihli ve 2006/10016 sayılı Kararnamenin eki Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar’ın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Madde 5 – Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.”

MADDE 2 – Bu Karar 20/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

 

 

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2009/7) HK.

Tarihi     :16.10.2009
İşareti    :4/5000-3669
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/7)” 16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

          MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “MADDE 5 – Zorunlu karşılık oranları; Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 9’dur.”

          MADDE 2 – Bu Tebliğ 02/10/2009 tarihli zorunlu karşılık cetvelinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası