BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – atık borsası ve türk gıda kodeksi hk. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – atık borsası ve türk gıda kodeksi hk.

Tarihi     :18.08.2009
İşareti    : 6/5000 – 3010
Yanıt      :
teknik@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;            

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan rejenere Selüloz Filmlerden Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği” nin 2007/42 sayılı AB direktifi uyumlaştırılması çalışmalarının, Ambalaj İhtisas Alt Komisyonu tarafından tamamlandığı ve http://www.kkgm.gov.tr/mev/taslak.html adresinden ulaşılabileceği tarafımıza bildirilmiştir.

 

Söz konusu tebliğ hakkındaki görüşlerinizi en geç 21.08.2009 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 0312-417 52 05 numaralı faksa göndermeniz gerekmektedir. 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Koordinasyonunda, Ankara Sanayi Odası’nın da dahil olduğu oda ve borsalar tarafından yürütülen atık yeniden değerlendirme sistemi (Atık Borsası) elektronik ortamda faaliyetine devam etmektedir. Bu sistemde odalar ve/veya borsalar, atığın alım ve satımına ve nakliyesine karışmamakta sadece arz eden ile talep edeni web sitesi ile ve e-posta ile bilgilendirme düzeyinde bir araya getirmektedir. Atığın satışı, teslimi ve kabulü arz eden ile talepte bulunan işletme arasında kararlaştırılmaktadır.

13 Kasım 2006 tarihinden itibaren http://atikborsasitobb.org.tr internet adresinde kullanıma açılan Atık Borsası’na ulaşabilir ve bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Bilgilerinize sunarız.        

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası