BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞܒNDEN TÜRK GIDA KODEKSİ HK. DUYURU - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞܒNDEN TÜRK GIDA KODEKSİ HK. DUYURU

Tarihi     : 12.10.2009
İşareti    : 4/5000 – 3615
Yanıt      : teknik@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;   
         
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun oluşturduğu Numune Alma ve Analiz Metodları İhtisas Alt Komisyonu tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi- Belirli Gıda Maddelerinde Dioksinlerin ve Dioksin Benzeri Polikorlu Bifenil (PCB)’lerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği’ne ait taslak metinin görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
 
Söz konusu tebliğ hakkında görüşlerinizi en geç  28.11.2009 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 0312-417 52 05 numaralı faksa göndemeniz gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.        
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası