BELGE HİZM. MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZM. MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU HK.

Tarihi :19.11.2009
İşareti : 4/5000-5423
Yanıt :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95 olarak belirlenmesine ilişkin 2009/15565 sayılı “KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR” (Karar için tıklayınız.)
 
 Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yurt içinden ve yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirleyen 2009/15581 sayılı “BAKANLAR KURULU KARARI”, (Karar için tıklayınız.)
 
 Yerli üreticiler Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. ile Has Çelik ve Halat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu (Rusya) menşeli “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle bulunulan başvuruya ilişkin bilgileri içeren “İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ” (2009/37) (Tebliğ için tıklayınız.)
 

 19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 Bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla,
 
 Ankara Sanayi Odası