BELGE HİZM. MÜD.’NDEN DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZM. MÜD.’NDEN DUYURU HK.

Tarihi : 05 .10.2009
İşareti : 4/5000 – 3549
Yanıt : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

İstanbul’un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olmasına ilişkin İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 02.10.2009 tarih ve 27364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

EK: İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 için tıklayınız. 
Tarihi : 05 .10.2009
İşareti : 4/5000 – 3549
Yanıt : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nın 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla; sözkonusu Karar’a göre tarım, ormancılık, balıkçılık, finans ve sigorta faaliyetleri, gayrimenkul faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, eğitim ve insan sağlığı ve sosyal hizmetler faaliyetleri, hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri, hanehalklarının kendi kullanımına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve üretim faaliyetleri, uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri dışında kalanların destek kapsamına alındığı ifade edilerek bunların KOSGEB desteklerinden yararlanabileceği bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca, henüz ilgili bir Yönetmelik çıkmamış olduğundan, imalat dışında kalan sektörlerin KOSGEB desteklerinden şu an için yararlanamadığı belirtilmiş olup konu ile ilgili bir ilerleme kaydedildiğinde üyelerimiz ayrıca bilgilendirilecektir.

Sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı ve TOBB tarafından hazırlanan KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek tüm sektörlerin yer aldığı Nace Rev.2 listesine TOBB Resmi İnternet Sistesi duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Tarihi : 05 .10.2009
İşareti : 4/5000 – 3549
Yanıt :
ticaret@aso.org.tr 
Sayın Üyemiz;

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili 25 Temmuz 1996 Tarihli Anlaşma Çerçevesinde Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşmanın 1 No’lu Protokolünü Değiştiren 1/2009 Sayılı Kararı”nın onaylanmasına ilişkin 2009/15455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (için tıklayınız) (Karar’ın Eki için tıklayınız.) 04.10.2009 tarih ve 27366 sayılı,

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “polyesterden sentetik devamsız lifler” (polyester elyaf) ithalatına yönelik olarak açılan damping soruşturması (esas soruşturma), 1/9/2007 tarih ve 26630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/13 sayılı Tebliğ ile sonuçlanmış olup buna ilişkin açıklamaları içeren İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/33) (için tıklayınız.) 05.10.2009 tarih ve 27367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası