Belçika’da İflas veya Konkordato İlan Eden Şirketler Veri Tabanı - Ankara Sanayi Odası

Belçika’da İflas veya Konkordato İlan Eden Şirketler Veri Tabanı

    16 Nisan 2013

Tarih: 16.04.2013 
İşareti: 05/5000-1441
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım Ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Brüksel Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; Belçika’nın önde gelen danışmanlık firmalarından Graydon’un, resmi internet sitesinde iflas ya da konkordato ilan eden Belçika şirketlerinin bilgilerini yayınlamaya başladığı ve söz konusu şirket bilgilerine www.graydon.be/publicnew/Default.aspx?i=96 adresinden ulaşılabileceği kaydedilmekte olup, söz konusu sitede alfabetik ve aylık olarak bulunabilecek güncel verilerden şirket adına, açık adresine, satışa aracılık eden küratöre, iflas sebebine, iflas tarihine ve ilgili ticaret mahkemesinin adına ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası