Belarus Yatırım Projesi - Ankara Sanayi Odası

Belarus Yatırım Projesi

    22 Haziran 2012

Tarihi : 22.06.2012
İşareti: 05/5000-2111
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Belarus Cumhuriyeti’nin Grodno Vilayeti’nde faaliyet gösteren “Grodnoinvest” Serbest Ekonomi Bölgesi tarafından, kot (denim) giyim üretimi alanında bir yatırım projesi gerçekleştirmek üzere Türk ortak arandığı bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, proje gerçekleştirildiği takdirde, Belarus’un serbest ekonomi bölgeleri mevzuatında öngörülen birçok vergi ve gümrük kolaylıklarından yararlanma olanağı doğacağı belirtilmekte ve Belaruslu ortağın, “Grodnoinvest” sınırları dahilinde faaliyette bulunduğu ve firmanın tescil işlemleri 2012 yılından önce yapıldığı için, kurulacak şirkete her türlü hammadde ithalatı sırasında gümrük vergileri ile KDV muafiyeti hakkı tanınacağı bildirilmektedir.
 
Söz konusu yazıda devamla, Rusya ve Batı Avrupa pazarlarına kolay ulaşım imkanının bulunduğu Grodno’da benzer bir yatırım projesinin hayata geçirilmesinin önemli avantajlar sunacağı ve modern teknolojik araç ve ekipmanlarının kullanılacağı fabrikada kadın, erkek ve çocuklar için çeşitli kot giyim ürünleri üretimi yapılmasının ve yıllık 288 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılmasının planlandığı ifade edilmektedir. Üretimde, toplam yatırım tutarının yaklaşık 1,5 milyon Avro, yabancı ortağın katkısının ise en az %50 olarak hesaplandığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için “Grodnoinvest” Yatırımlar ve Dış Ekonomik İlişkiler Şubesi (Tatyana Miagkova, Şube Müdürü, Tel/Faks. +375 152 412 317, e-mail: t.miagkova@grodnoinvest.by / infor@grodnoinvest.by ) ve DEİK/Türk – Belarus İş Konseyi (Elnur Osmanov, Tel: 0212 339 50 97, e-mail : eosmanov@deik.org.tr) ile iletişim kurulabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası