Beceri’10 Stajyer Talep Duyuru - Ankara Sanayi Odası

Beceri’10 Stajyer Talep Duyuru

    3 Aralık 2010

Tarihi   :03.12.2010
İşareti  :4/5000-5943
Yanıt    :aso@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,    
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile başlatılan Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamında yapılan anketler sonucunda kurs açılması düşünülen meslek konuları ana hatları ile belirlenmiştir.
 
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenecek olan kurslar yeterli talep olan her alanda açılacaktır. Herhangi bir alanda kursun açılabilmesi için o alanda firmaların yeterli düzeyde stajyer talebinde bulunması gerekmektedir. “Stajyer Talep Formu – Niyet Belgesi” nin firma tarafından doldurularak onaylı şekilde stajyer talebinde bulunulması firma için hiç bir yükümlülük getirmeyecektir. Belli bir alanda en az 15 kişi talep edilirse kurs açılacaktır. Bu nedenle, mümkün olduğunca çok sayıda firmadan “Stajyer Talep Formu – Niyet Belgesi” doldurularak Odamıza ulaştırılması açılacak kurs sayısı ve alanını da artıracaktır.
 
Ekte sunulan  “Stajyer Talep Formu – Niyet Belgesi” nin imzalı ve kaşeli olarak en geç 20 Aralık 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamızın aso@aso.org.tr e-posta adresine veya 417 52 05 nolu faksımıza ulaştırılması hususunu önemle bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası