BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA

ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Blv. No: 193 Kavaklıdere / Ankara
Tel : (0312) 417 12 00    Faks : (0312) 417 52 05
e-posta : aso@aso.org.tr      web : http://www.aso.org.tr


Tarihi     : 26.11.2008
İşareti    : 6/5000 –4606
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

22.11.2008 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilen, “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Genel Tebliğ Taslağı” , 25.11.2008 tarihinde  yayımlanmıştır. 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ekli dosya 1 için tıklayınız.

 

Ekli dosya 2 için tıklayınız.

 

Ekli dosya 3 için tıklayınız.

 

Ekli dosya 4 için tıklayınız.

 

Ekli dosya 5 için tıklayınız.

 

Ekli dosya 6 için tıklayınız.