BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HK. - Ankara Sanayi Odası

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HK.

MALİ MÜŞAVİRİMİZİN AÇIKLAMALARI HK.

Tarihi     : 12.02.2009
İşareti   : 6/5000-729
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

 

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür

5811 sayılı “ Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ” ile ilgili olarak  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından   06.02.2009 tarihinde yayınlanan 2009/1 sayılı İç Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası 

 

 Ek: 2009/1 Sayılı İç Genelge