Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012 - Ankara Sanayi Odası

Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-12
 
Sayın Üyemiz,
 
Bazı ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili standartlara veya mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/1)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası