Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve De - Ankara Sanayi Odası

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve De

Tarihi     : 08.04.2011
İşareti    :
 4/5000-1211
Yanıt      :
aytul.duzgun@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
02.04.2011 tarih ve 27893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ” ekte tarafınıza gönderilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası 
 
 
Ek için tıklayınız.