Bazı Tüketici Ürünlerinde Standartlara Uygunluk Tebliğ Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Bazı Tüketici Ürünlerinde Standartlara Uygunluk Tebliğ Taslağı Hakkında

    6 Kasım 2015

Tarihi  : 06.11.2015
İşareti : 4/5000-2413
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ve düzenlenmemiş alanda yer alan bazı ürün gruplarının ilgili standartlara uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla, “Bazı Tüketici Ürünlerinde Standartlara Uygunluk Tebliği Taslağı”   metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 03 Aralık  2015 mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası