Bazı teblig ve Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin duyuru - Ankara Sanayi Odası

Bazı teblig ve Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin duyuru

Tarihi    :   23.07.2008
İşareti    :  6/5000 – 3150
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

23.07.2008 tarihli ve 26945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ve “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2007/5 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek1: Yönetmelik için tıklayınız

Ek2: Tebliğ için tıklayınız

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası