Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılması - Ankara Sanayi Odası

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılması

    14 Aralık 2010

Tarihi     :10.12.2010
İşareti    :
 4/5000- 4090
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/2 sayılı İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında ithalatta zorunlu standart ve ticari kalite denetimi yapılan Ek-1’de yer alan ürünlerin, ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/42)” 03.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası