“Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmas - Ankara Sanayi Odası

“Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmas

Tarihi     :10.10.2011
İşareti    :04/5000-3054
 
Sayın Üyemiz
 
“Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2010/42 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:  2011/47)” 09.10.2011 tarih ve 28079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 03/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/42 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin Ek-1 ve Ek-2 sayılı listeleri  ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2010/42 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/47) için tıklayınız.