Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetim - Ankara Sanayi Odası

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetim

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-20
 
Sayın Üyemiz,
 
Ürün denetmenleri tarafından ithalatta zorunlu standart ve ticari kalite denetimi yapılan ürünlerin, ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen; “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/12)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası