BAZI RİSK PROFİLLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HESAP VERİLMESİ GENELGENİN İPTALİ HK. - Ankara Sanayi Odası

BAZI RİSK PROFİLLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HESAP VERİLMESİ GENELGENİN İPTALİ HK.

BAZI RİSK PROFİLLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HESAP VERİLMESİ GENELGENİN İPTALİ HK.

Tarihi     :31.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3184
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, 06.08.2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerine ilişkin Mutabakat Zaptı”nın 2.maddesine istinaden, Türkiye menşeli ve Türkiye’den ithal edilen eşyaya yönelik tam tespit uygulamasını içeren “Bazı Risk Profillerinin Uygulanmasına İlişkin Hesap Verilmesi” konulu 13.08.2009 tarihli genelgenin iptal edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası