Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin T - Ankara Sanayi Odası

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin T

    3 Ocak 2012

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE
BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2012/11)
HK.
 
Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-27
 
Sayın Üyemiz,
 
“Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası