BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HK. - Ankara Sanayi Odası

BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HK.

    27 Temmuz 2010

Tarihi     :27 .07.2010
İşareti    :4/5000-2551

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
25.07.2010 gün ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe konulan;  Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili 2010/668 sayılı Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası