BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGISI İLE ÖZEL TÜKETIM VERGISI ORANLARININ BELIRLE - Ankara Sanayi Odası

BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGISI İLE ÖZEL TÜKETIM VERGISI ORANLARININ BELIRLE

BAZI MALLARA UYGULANACAK  KATMA DEĞER VERGISIİLE ÖZEL TÜKETIM VERGISI ORANLARININ BELIRLENMESINE DAIR KARAR HK.

Tarihi    : 23.07.2009
İşareti   : 6/5000 –
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

”Bazı Mallara Uygulanacak  Katma Değer Vergisiİle Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – (1) 30/09/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

                      (2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

MADDE 2 – (1) 30/09/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;

                      a) (II) sayılı Listede yer alan mallardan bazılarının vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

                      b) (IV) sayılı Listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde gösterilenlerin vergi oranları % 2 olarak belirlenmiştir.

MADDE 3 –(1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ekli (4) sayılı cetvelde   gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi 1/7/2009 tarihinde, 3 üncü maddesi yayımını izleyen gün, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ek:1 sayılı cetvel için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.   

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası