BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK HK. - Ankara Sanayi Odası

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK HK.

Tarihi     : 23.09.2008
İşareti    : 6/5000 –3873
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

20.09.2008 tarihli ve 27003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 21.09.2008 tarihinden geçerli olmak üzere bazı mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.Sözü edilen kararname ektedir. 
 

 

 
Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası