Bazı Mahalli İdare Brliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bazı Mahalli İdare Brliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hk.

Tarihi     : 30.11.2011
İşareti    : 4/5000-3634
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Remi Gazete’de “Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında  ”  Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası