Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerind - Ankara Sanayi Odası

Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerind

Tarihi     :27.12.2010
İşareti    :4/5000-4246
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
“Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/43)”25.12.2010 tarih ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
·  Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan ürünlerin, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığının elektronik ortamda ve risk esaslı olarak ithalatta denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
·   Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ve A.TR Belgesini haiz ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası