Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

    13 Nisan 2011

Tarihi    : 13.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1251
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr      
 
Sayın Üyemiz;      
 
12.04.2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. İlgili Kanunlarda yapılan değişiklikler bir tablo haline getirilmiş olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası