BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK HK. - Ankara Sanayi Odası

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK HK.

    2 Mart 2010

Tarihi     : 01.03.2010
İşareti    :4/5000- 694
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5951 sayılı Kanun”un 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilerek sözkonusu Kanun ile, 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”, 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu”, 4817 sayılı “Yabancılarıbn Çalışma İzinleri Hakkında Kanun”, 4904 sayılı “Türkiye İş Kurumu Kanunu”, 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da değişiklikler yapıldığı ifade edilerek, konuyla ilgili bilgi notunun üyelerimize duyurulması istenmiştir.
 
Bu çerçevede; 5951 sayılı Kanun ile bu Kanuna ilişkin olarak hazırlanan bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,