BATIMAGREB 5.İkili İlişki İş Görüşmesi Buluşması - Ankara Sanayi Odası

BATIMAGREB 5.İkili İlişki İş Görüşmesi Buluşması

    10 Eylül 2012

Tarihi  : 10.09.2012
İşareti : 05/5000-2836
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, BATIMAGREB 5. İkili İş Görüşmeleri Buluşmasının, 20-21 Eylül 2012 tarihleri arasında TPM Tunisie Place de Marche’de Tunus Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Birliği (UTICA) tarafından düzenleneceği ifade edilmektedir. Yazıda, devamla, bu faaliyet ile birlikte,
•5000 katılımcının hedeflendiği bu organizasyon ile Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin güçlendirilmesinin,
•Avrupalı yatırımcıları bölgeye çekmek ve Afrika’mn diğer bölgelerine ulaşmak için bir geçiş noktası olarak Tunus’un kullanılmasının,
•Tunuslu firmaların Akdenizli partnerler bulmalarının ve 200’den fazla Kuzey Afrikalı ve yabancı ülke katılımcısıyla (Cezayir, Libya, Fas, Mısır, İtalya, Fransa) sektörün canlanmasının,
amaçlandığı ifade edilmektedir. İki gün boyunca sürecek görüşmeler kapsamında, 12 teknik konferans, 80 stant ve 600 ikili görüşme randevusu düzenlenmesi planlanmakta olup, sözkonusu etkinliğe ilişkin htttp://www.batimaghreb.com/b2b/ internet adresinden bilgi alınması mümkün olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede, Afrika pazarı hakkında bilgi edinilmesi ve pazarda birlikte hareket edilecek yerel firmalarla temas edilmesi adına Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının bahsekonu görüşmelere katılmasında fayda olduğu bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası