Batı Trakyalı Soydaş İşadamının Talebi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Batı Trakyalı Soydaş İşadamının Talebi Hk.

Tarihi     : 28.09.2010
İşareti    : 03/5000-3309
 
 
Sayın Üyemiz,      
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, İskeçe’de yerleşik “Alsamar S.A” adlı bir mermer işleme fabrikasının sahibi olan Batı Trakyalı soydaş işadamı Ali Müminoğlu’nun Gümülcine Başkonsolosumuzu muhatap dilekçesi iletilmektedir.
 
Sözkonusu dilekçede, Türk özel ve kamu sektörününü ülkemizde veya yurtdışında üstlendiği çeşitli altyapı projelerinde kullanacakları mermerin firmasından temin edilmesi talep edilmektedir.
 
Yazıda devamla, piyasa şartlarına uygun olması durumunda altyapı ve inşaat projelerinde anılan işletmeden sağlanabilecek altyapı malzemelerinin tercih edilmesinin, küresel mali krizin de etkisiyle zor bir dönem geçirmekte olan Batı Trakyalı soydaş müteşebbislere destek sağlanması bakımından yararlı olacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
İletişim Bilgileri:
ALİ MÜNİNOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
Tel: +30 541 09 37 52
Faks: +30 541 09 37 63