Basra’da Yasadışı Çalışan Yabancı İşçilerin Sınırdışı Edilmesi - Ankara Sanayi Odası

Basra’da Yasadışı Çalışan Yabancı İşçilerin Sınırdışı Edilmesi

    13 Temmuz 2012

Tarihi : 13.07.2012
İşareti: 05/5000- 2313
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen 17 Haziran 2012 tarihinde Irak basınında yer alan bir haberde, geçerli Irak vizesi olmadığı halde Basra’da bulunan yabancılara vilayeti terk etmeleri veya ikamet izni temin etmeleri için iki hafta süre verilmesinin kararlaştırıldığı, aksi halde anılan kişilerin ülkede bulunmalarının yasadışı sayılarak Irak’tan sınırdışı edilecekleri, Basra’da ikamet yasasını ihlal eden çok sayıda yabancı bulunduğu ve bu yabancıların çalışma veya ikametleri için geçerli olmayan normal turistik vizeyle Irak’a giriş yaptıkları belirtildiği hususu yer almaktadır.
 
Yazıda devamla, bahse konu kararın Basra’da yerli ve yabancı şirketlerde çalışan bütün yabancıları kapsadığı, karar çerçevesinde tanınan sürenin bitimini müteakip yabancılara yönelik ilgili birimlerin katıldığı büyük bir operasyon düzenleneceği ve yakalanan yabancıların verilen ceza sonrasında sınırdışı edileceği bilgisine ulaşıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda Irak’ta faaliyet gösteren yatırımcı firmalarımızın Irak’ta çalıştırdıkları personelle ilgili olarak vize konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemi vurgulanmaktadır. Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası