Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin Hisse Satışı - Ankara Sanayi Odası

Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin Hisse Satışı

    1 Şubat 2012

Tarihi             : 01.02.2012
İşareti             : 05/5000-402
İrtibat             : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nden alınan 24.01.2012 tarihli ve 620 sayılı yazıya atfen; 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde; Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin %80 oranındaki hissesinin “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede, son teklif verme tarihinin 16.04.2012 saat 18.00’a uzatılmasına ilişkin ilan metni ekte bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası