Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. - Ankara Sanayi Odası

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

    30 Aralık 2013

Tarih: 30.12.2013
 
İşareti: 05/5000-5997 
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
 
Başkent Dogalgaz Dağıtım A.Ş. Genel     Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ankara mücavir alan sınırlan içerisinde doğalgaz dağıtım hizmetini veren Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 01.06.2013 tarihi itibariyle özelleşerek Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesine katıldığı bildirilmektedir.
 
Havaların soğumasıyla birlikte özellikle ısınmada kullanılan doğalgazın tam yanmaması, baca tıkanmaları, baca çekişinin yetersiz olması vb. nedenler karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açmakta ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmakta olduğu iletilmektedir.
 
EPDK Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği Hak ve Yükümlülükler Madde 6’da ‘’Müşteri tarafından yaptırılan iç tesisatın proje onayı, yapım uygunluk kontrolü ve işletmeye alınması, dağıtım şirketinin yükümlülüğündedir. İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan dağıtım veya iletim şirketleri sorumlu değildir.“ denildiği iletilmektedir. Aynı mevzuatın devam eden hükümlerinde ise meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı alınacak önlemlerin müşterinin yükümlülüğünde olduğu belirtilmektedir.
 
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Atık Gazların Bacadan Dışarı Atılma Koşulları Madde 21’de 6’Yakma tesisi sahibi, ısınma sezonu öncesi yılda minimum bir defa yakma tesisinin bakım/onanmını ve baca temizliğini yapar veya yaptırır. ’ ’ denildiği iletilmektedir.
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 3.Bölüm Doğalgaz kullanım esasları Madde 113’de ‘’Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır”  denildiği belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda Başkent Dogalgaz Dağıtım A.Ş.  tarafından ısınma sezonu öncesi yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve mevzuatça müşterinin inisiyatifine bırakılan kontrollerin zamanında ve yetkili kişilerce yapılması gerekliliğini bir görev bildiği belirtilmektedir. Doğalgaz kullanıcılarının tamamını ilgilendiren bahse konu hükümler dikkate alınarak doğalgaz tesisatınıza bilgimiz dışında müdahale ettirmemeniz, tadilat ve değişiklikleri sertifikalı firmalarımız aracılığıyla sunacağınız doğalgaz projesi onayından sonra yaptırmanız, mevzuat gereği istenilen cihaz bakımlarını ve baca temizliğini yine mevzuatta belirlenen sürelerde yetkili kişilere yaptırmanız ve kayıtlarını tutmanız gerektiği iletilmektedir.
 
Bilgilerinize Sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası