Basit Basınçlı Kaplar Yönetmelik Taslağı Hk. – 2015 - Ankara Sanayi Odası

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmelik Taslağı Hk. – 2015

Tarihi : 02.02.2015
İşareti : 04/5000-255
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı tarafından AB mevzuatları kapsamında uyumlaştırılan “Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2009/105/AT)”ne ait taslak metnin http://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yer aldığı bildirilmektedir.
 
Anılan Yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 17.02.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası