Basit Basınçlı Kaplar Yönetmelik Taslağı Hk. – 2016 - Ankara Sanayi Odası

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmelik Taslağı Hk. – 2016

Tarihi : 11.03.2016
İşareti : 4/5000-620
İrtibat : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği)2009/105/EC) yerine geçmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği)2014/29/EU) taslağı http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php web adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

Söz konusu taslak Yönetmeliğe (2014/29/AB) ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 18 Mart 2016 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası