Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 4046 Sayılı Kanun Hükmü Hk. - Ankara Sanayi Odası

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 4046 Sayılı Kanun Hükmü Hk.

Tarihi     : 04.11.2011
İşareti    : 05/5000-3388
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak özelleştirmeye ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası