Başbakanımız Sn. R.Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanımız Sn. Zafer Çağlayan eşliğinde Mısır - Ankara Sanayi Odası

Başbakanımız Sn. R.Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanımız Sn. Zafer Çağlayan eşliğinde Mısır

Tarihi :  08.09.2011
İşareti : 5/5000 – 2721
Yanıt :
dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
12-14 Eylül 2011 tarihleri arasında Başbakanımız Sn. R.Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanımız Sn. Zafer Çağlayan eşliğinde Mısır’a bir heyet ziyareti gerçekleştirilecektir.
 
Bu çerçevede, Mısır ile yapılan ticarette yaşanılan sorunlar, ticaret ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik işbirliği imkanları, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin, en geç 9 Eylül 2011 Cuma gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr ) görüşlerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası