Bartın Sanayi Bölgesi’nde Fabrika Satışı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bartın Sanayi Bölgesi’nde Fabrika Satışı Hk.

    19 Temmuz 2011

Tarihi : 21.07.2011
İşareti : 03/5000
Yanıt : aso@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Odamıza gelen bir yazıda; Bartın Sanayi Bölgesi’nde 20 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 9.000 m2 kapalı alana sahip yeni bir fabrikanın yapımına başlanacağı ve fabrikanın istenilen yükseklikte ve şekilde bitirilmesini takiben satışa sunulacağı bildirilmiştir.  
 
Konu ile ilgili irtibat bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
Tel : (0378) 227 22 30
Fax : (0378) 227 81 43