Banknot Ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 201 - Ankara Sanayi Odası

Banknot Ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 201

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-26
 
Sayın Üyemiz,
 
 “Banknot Ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/10)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası