Bangladeş KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Bangladeş KEK Toplantısı

Tarihi     : 09.11.2009
İşareti    : 5/5000 – 3876
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye – Bangladeş Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu’nun III. Dönem Toplantısının, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın ve Bangladeş Ticaret Bakanı Sayın Faruq Khan eşbaşkanlığında, 18 – 19 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, anılan toplantıda faydalanılmak üzere, konu ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin, görüşlerini en geç 12 Kasım 2009 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (eposta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası