Balkan Ülkeleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Balkan Ülkeleri Hk.

Tarihi     : 20.04.2011
İşareti    : 05/5000-1348
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Balkan ülkelerindeki Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilen bilgiler çerçevesinde, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri açısından bölge ülkelerinin potansiyeli ile söz konusu ülkelerdeki mevcut ve planlanan proje portföyüne ilişkin bilgiler verilmektedir.
 
Konuyla ilgili bilgi TOBB’un Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi web sitesinde http://www.tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx “Diğer Duyurular” başlığı altında verilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası