BAKANLAR KURULU KARARI HK. - Ankara Sanayi Odası

BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Tarihi     :21.09.2010
İşareti    :4/5000-3224
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
19.09.2010 tarih ve 27704  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun   “2010/822 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı” ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası