Bahreyn’in İşbirliği Talebi hk. - Ankara Sanayi Odası

Bahreyn’in İşbirliği Talebi hk.

Tarihi     : 25.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 267
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıya atfen, Bahreyn Krallığı’nın, sanayi, ticaret, tarım ve yatırım alanlarında Türkiye ile mevcut olan iyi ilişkilerinin daha da yoğunlaştırılması ve geliştirilmesini teminen, özellikle sanayi ve ticaret alanlarında aşağıda belirtilen sektörlerde işbirliği yapılabileceği belirtilmektedir.
–          İslami Bankalar,
–          Turizm,
–          Gıda Sanayi,
–          Tatlı Mamüller,
–          Et ve Tavuk Üretim Sanayi,
–          Hayvancılık (Büyük ve Küçük Baş),
–          İlaç Sanayi,
–          Gemi Sanayi ve
–          Orta ve Küçük Ölçekteki Kuruluşların Geliştirilmesi
 
Büyükelçilik ayrıca, orta ve küçük ölçekte projeler geliştirilerek, Türkiye’nin bu alanlardaki deneyim ve başarılardan faydalanmak istediklerini de ifade etmiştir.
 
Yukarıda belirtilen alanlarda Bahreyn Krallığı ile işbirliği yapılabilecek somut öneri ve projelerin 04.02.2010 tarihine kadar, Odamıza (Faks: 0312 417 12 71, E-posta: dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası