Bahreyn Krallığı ile ülkemiz arasında işbirliği imkanları - Ankara Sanayi Odası

Bahreyn Krallığı ile ülkemiz arasında işbirliği imkanları

Tarihi     : 29.01.2009
İşareti    : 5/5000 – 530
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen bir yazıda; Ankara’daki Bahreyn Büyükelçiliğinden, Dışişleri Bakanlığına, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir çalışma kağıdı iletildiği, sözkonusu çalışma kağıdında özetle, bankacılık, KOBİ ve müteahhitlik alanlarında işbirliği yapılması, karşılıklı olarak ziyaretlerin arttırılması, fuar, konferans ve ticaret haftası gibi etkinliklerin düzenlenmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine ivme kazandırılması gibi hususların yer aldığı belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, Bahreyn’in ülkemizle her alanda işbirliğini geliştirmeyi ve stratejik ortaklık tesis etmeyi arzuladığı, bu bağlamda, özellikle KOBİ, turizm, bankacılık, tarım ve sağlık alanlarının ön planda tutulduğu bildirilmiştir.

Ekte sunulan çalışma belgesinde yer alan işbirliği imkanları hakkında önerilerinizin en geç 2 Şubat 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (faks: 0.312.418 32 68) bildirilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası  

Ek: İşbirliği imkanları