Bahreyn 5. Dönem KEK Toplantısı hk. - Ankara Sanayi Odası

Bahreyn 5. Dönem KEK Toplantısı hk.

    1 Şubat 2010

Tarihi     : 29.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 346
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Eşbaşkanlığı Maliye Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK tarafından deruhte edilecek “Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı’nın, 18 – 19 Şubat 2010 tarihleri arasında, Manama’da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, Bahreyn ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile işbirliği tekliflerinin, 01.02.2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-posta:dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası