Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Yatırım Ortamı Paneli Hk. - Ankara Sanayi Odası

Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Yatırım Ortamı Paneli Hk.

    30 Mayıs 2011

Tarihi     : 30.05.2011
İşareti    : 05/5000-1758
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’dan alınan bir yazıda, 6-10 Haziran 2011 tarihlerinde, TOBB, TEPAV, DEİK ve İslam Kalkınma Bankası İşbirliği ile Ankara’da “Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” konulu bir çalıştay düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgi ve iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası