Azerbaycan Yatırım Projeleri - Ankara Sanayi Odası

Azerbaycan Yatırım Projeleri

    23 Ağustos 2012

Tarihi : 23.08.2012                                                                            
İşareti: 05/5000- 2686
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 2012 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projelerine ilişkin bilgiler verilmektedir.
 
Projelere ilişkin bilgiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (www.tobb.org.tr ) Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi’nin web sitesindeki “Diğer Duyurular” bölümünde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Mustafa BARAN
Genel Sekreter Yrd.